Welkom bij BonteBok-Zorg

Gewoon wat kan... speciaal waar nodig


De wereld wordt iedere dag ingewikkelder. Op de digitale snelweg kun je alles regelen. Als je belt krijg je, als het meezit, via een keuzemenu iemand aan de lijn die je te woord staat. Hiervoor moet je dan wel even geduld hebben. Persoonlijk contact met iemand om de dagelijkse dingen te regelen is “uit de tijd” en wordt steeds moeilijker. Dit is voor veel mensen niet meer te begrijpen en kan er toe leiden dat zowel jongeren als ouderen niets meer regelen en er problemen ontstaan. Dit kan verwaarlozing tot gevolg hebben en er toe leiden dat mensen tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om de regie over hun eigen leven te voeren.

BonteBok-Zorg biedt ondersteunende begeleiding zodat met name verdere verwaarlozing kan worden voorkomen. Bij eventuele schulden regelen wij samen met de cliënt bewindvoering zodat de schulden gesaneerd worden en met een schone lei kan worden begonnen. Samen wordt een traject gestart om herhaling te voorkomen.


Daarnaast kunnen wij de volgende diensten voor u regelen:

Persoonlijke verzorging: hulp bij alledaagse handelingen zoals wassen, aankleding, steunkousen, zalven, oogdruppels etc.

Verpleging: verpleegkundige zorg, zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging.

Kortdurend verblijf buitenshuis: kan bestaan uit weekendopvang, vakantieopvang en logeeropvang.

Hulp bij het huishouden: betreft het overnemen van de huishoudelijke werkzaamheden die u niet meer zelf kunt uitvoeren of hulp bij het voeren van de regie.

Woningaanpassingen: aanpassingen van uw woning organiseren zodat dit geen belemmering geeft  om zelfstandig te blijven wonen.

Hulpmiddelen: voorzieningen die zijn afgestemd op de persoonlijke situatie zoals hoog-laagbed, rollator, rolstoel, scootmobiel etc.

BonteBok-Zorg beschikt over een groot netwerk en goede contacten als het gaat om het "inkopen" van persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).